KUP DZIAŁKĘ
 
312 679 km2 = 312 679 pikseli = 312 679 pikselokilometrów
DOSTĘPNA POWIERZCHNIA:
308 279 pikselokilometrów
 


 
KUP DZIAŁKĘ

UWAGA!
1. Zakupu działek mogą dokonywa
ć wyłącznie pojedyńcze osoby prywatne (dla uniknięcia ewentualnych problemów własnościowych po wprowadzeniu programu odsprzedaży działek).

3. Realizacja zamówienia może potrwać od jednego do kilki dni.

 

CENNIK

1. Działki Pikselowe:

- ZŁOTA DZIAŁKA - jedyna działka o niestandardowej powierzchni: 14 x 13 - 3 = 179 pikseli - 800 zł.
- standardowe, wolne działki o powierzchni: 10 x 10 = 100 pikseli - 84 zł
- działki zarezerwowane.
- działki już wykupione.
- działki w trakcie wyjaśniania.

2. Każdorazowa wtórna modyfikacja grafiki:

- na ZŁOTEJ działce - 70 zł
- na standardowych działkach - 25zł za każde 100 pikm.

 

Sposób zakupu:

 

Proszę wybrać odpowiadającą Państwu działkę (bądź kilka działek) o określonych współrzędnych x i y, a następnie, na adres: kontakt@polskiepiksele.pl przesłać zamówienie według przykładowego wzoru znajdującego się pod mapką...

UWAGA:
- dane wpisane poniżej kolorem czerwonym są przykładowe, należy zastąpić je własnymi!
- z opcji podanych poniżej kolorem niebieskim należy wybrać właściwą

 

ZAMóWIENIE

Zamawiam:

- ilość działek: 4
- współrzędne działek: x31y27, x31y28, x32y27,x32y28
-
link: http://przykladowastrona.pl/
- tekst wkazujący (do 60 znaków): Przykładowy tekst reklamowy, OWY, owy, OWY!

- cena: 4 x 80 zł = 320

W załączniku przesyłam:

- grafikę* w formacie jpg (lub gif) o wymiarach: 20 x 20 pikseli.

Oświadczenia:

1. Oświadczam, że akceptuję regulamin POLSKICH PIKSELI.

2. Oświadczam, że promowana przeze mnie strona jest moją własnością, nie jest moją własnością.

Podpisuje:

Jan Przykładowy
ul. Przykładowa 1/44
50-000 Przykładowo Niżne

tel.: +00 000 000 000
mail: przykladowy@przykladowy.pl

 

 

Zamówienia wypełnione w/g powyższego schematu (po zapoznaniu się z regulaminem) proszę przesłać na adres: kontakt@polskiepiksele.pl

Po otrzymaniu zamówienia weryfikuję otrzymane materiały, rezerwuję działki, przesyłam dane do zapłaty i oczekuję na jej realizację albo przesłanie potwierdzenia wpłaty.
Po zaksiegowaniu wpłaty stają sie Państwo właścicielami cuuudownej posiadłości pikselowej!

 

* W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy kłopotów z dostosowaniem grafiki proszę o kontakt.
  Chętnie rozwiążę wszelkie wątpliwości i pomogę przy grafice (aktualnie gratis!).

 

POLSKIE PIKSELE

 

 

 

POLSKIE PIKSELE ©