REGULAMIN
 
312 679 km2 = 312 679 pikseli = 312 679 pikselokilometrów
DOSTĘPNA POWIERZCHNIA:
308 279 pikselokilometrów
 

 

 
REGULAMIN

 

 

 

 1. Określenia działka, działka pikselowa oznaczają w niniejszym regulaminie powierzchnię reklamową o wielkości 10x10=100 pikseli, z których zbudowana jest mapa pikselowa.
 2. Określenia mapa, mapa pikselowa oznaczają całą powierzchnię przeznaczoną do sprzedaży, zamknietą w konturach Polski.
 3. Określenia posiadłość, posiadłość pikselowa oznaczają zbiór działek należących do jednej osoby bądź prowadzących do jednego adresu internetowego.
 4. Powierzchnia mapy pikselowej została oparta na aktualnej powierzchni administracyjnej Polski przedstawionej w Raporcie GUS pt. "Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2012 r.".
 5. Funkcjonalność mapy pikselowej wymusiła jej modułowy podział, dlatego jej obrys jest obrysem przybliżonym.
 6. Wstępny okres istnienia portalu POLSKIE PIKSELE obejmuje okres 10 lat (2010-2019r.), z prawdopodobieństwem przedłużenia na kolejne dziesieciolecia.
 7. Sprzedaż działki oznacza udostępnienie powierzchni pikselowej na stronie www.polskiepiksele.pl do prezentacji grafiki umożliwiającej połączenie z wybranym adresem internetowym (tzw: link, hiperłącze).
 8. Maksymalna powierzchnia działek prowadzących do jednego adresu internetowego oraz działek należących do jednej osoby nie może przekraczać 3600 pikseli (36 standardowych działek o pow. 100 pikseli) - ma to zapobiec graficznemu, funkcjonalnemu i własnościowemu zmonopolizowaniu strony.
 9. Każde zamówienie (grafika, link) oraz jego ewentualna późniejsza modyfikacja podlega weryfikacji przez POLSKIE PIKSELE. Zastrzegam sobie prawo odrzucenia zamówienia (bądź jego późniejszej modyfikacji) z podaniem bądź bez podania przyczyny.
 10. Wykluczone jest reklamowanie stron z hazardem, pornografią, rasizmem i wszelkimi treściami niezgodnymi z prawem. Nie będą też akceptowane zamówienia prowadzące do stron podobnych.
 11. Linki muszą prowadzić do funkcjonujących witryn www, które nie wymagają logowania albo wykonywania innych czynności aktywacyjnych. (bez ograniczeń co do formy: tradycyjne witryny internetowe, wizytówki, blogi, portale społecznościowe, itp.).
 12. Po opublikowaniu zatwierdzonej usługi (grafiki z linkiem) możliwa jest zmiana zarówno grafiki jak i linku ale każdorazowo odpłatna (w/g bieżącego cennika),
 13. Podmiot, który zakupił kilka działek w różnych terminach i lokalizacjach, może wnieść o nieodpłatną konsolidację działek - w miare możliwości postaram się realizować takie wnioski.
 14. W przypadku stwierdzenia braku witryny pod wskazywanym adresem internetowym (bądź zawieszenia jej aktywności), wyślę mailową prośbę o podanie nowego adresu. Brak odpowiedzi w ciągu 20 dni od pierwszej prośby, skutkować będzie usunięciem grafiki z linkiem bez prawa do zwrotu kosztów. Jeśli dalej chcesz pozostać w posiadaniu działki a nie masz pomysłu na inny adres, wystarczy że poprosisz o ustanowienie mieszkańca tymczasowego-zastępczego, który bedzie widniał do chwili podania przez Ciebie nowego adresu bądź powtórnego uruchomienia strony.
 15. Próby przekierowywania na inne strony niż zaakceptowane przez POLSKIEPIKSELE będą skutkować usunięciem grafiki z linkiem bez prawa do zwrotu kosztów.
 16. Poważne zmiany treści stron, do których prowadzą linki, na treści wymienione w punkcie 5, również będą skutkować usunięciem grafiki z linkiem bez prawa do zwrotu kosztów (dlatego proszę o kontrolowanie promowanych stron!).
 17. W każdej chwili kupujący może wnieść o usunięcie własnej grafiki z linkiem - bez prawa do zwrotu kosztów.
 18. Działki zwolnione z przyczyn wymienionych w pozostałych punktach regulaminu zostaną wystawione do ponownej sprzedaży.
 19. Jedyne dopuszczalne formy odsprzedaży działek pikselowych mogą zostać wprowadzone wyłącznie przez Polskie Piksele. Jest planowane uruchomienie tego typu usługi, nastąpi to po pełnym rozparcelowaniu Mapy Pikselowej.
 20. Składający zamówienie na działkę pikselową zobowiązany jest do podania:

  --- grafiki w formacie jpg lub gif (bez animacji) w rozmiarze dokładnie odpowiadającym zakupionej powierzchni pikselowej *

  --- adresu docelowego (adresu internetowego do którego ma doprowadzać grafika),

  --- tekstu "wskazującego" (do 60 znaków, w tym spacje i znaki przystankowe), który pojawiać się będzie przy kursorze oraz na stronie zawierającej listę mieszkańców.


 21. Kolejność rezerwacji powierzchni pikselowej wynikać będzie z kolejności wpływu wymaganych danych oraz uiszczenia pełnej opłaty.
 22. Realizacja zamówienia, czyli opublikowanie grafiki z linkiem może potrwać od kilki godzin do kilku dni od chwili wpłynięcia wymaganych danych. Zazwyczaj staram się informować mailowo o szacunkowym czasie oczekiwania.
 23. Ceny działek bedą systematycznie zwiększane (przynajmniej o poziom inflacji, ale w przypadku dużego popytu wzrost może byc większy).

 

* jeśli jest jakiś problem z grafiką, proszę napisać, chętnie pomogę (pierwszy raz gratis!).

....................................................................................................................................................

 

POLSKIE PIKSELE

 


 

POLSKIE PIKSELE ©